Afstemmen van verwachtingen
en een actieve klantrelatie
Brengt hulpvragen en zorg- en dienstverlening bij elkaar. Effectieve afstemming van vraag en aanbod.
Voor de professional en voor de burger. Voor elke zorgsector en met aandacht voor de menselijke maat.